Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Storingen en onderhoud


Storingen

Wilt u een storing melden? Dit kan op drie manieren:

  • 24 uur per dag via ′digitale melding openbare ruimte
  • tijdens kantooruren kunt u bellen naar de afdeling Openbare Werken, team Inrichting en Beheer Openbare Ruimte, op nummer (053) 53 77 444
  • via de ‘mijn gemeente’ app die u kunt downloaden van de App Store (IOS) of Playstore (Android e.a.)

De storing wordt zo spoedig mogelijk verholpen. Als er sprake is van een gevaarlijke situatie handelt de gemeente natuurlijk direct en is de storing uiterlijk binnen 24 uur verholpen. U kunt in noodgevallen buiten kantooruren bellen naar de gemeentelijke calamiteitenlijn op (053) 53 77 399.

digitaal melden van storingen

Meer info over storingsafhandeling en over de netwerkbeheerder

Storingen aan het kabelnet worden door de gemeente gemeld bij netwerkbeheerder Enexis. Het verhelpen hiervan is afhankelijk van de aard en omvang van de ondergrondse storing. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het ondergrondse deel van de verlichting tot aan de aansluiting in het luikje van de lichtmast.

Alle lantaarnpalen zijn namelijk aangesloten op een combikabel van de netwerkbeheerder. Op een kleine uitzondering na heeft de gemeente Losser geen electriciteitsnetwerk in eigendom. Het ontsteken van de lampen gaat via het zogenaamde TF signaal van de netwerkbeheerder. 

In het najaar is het aantal storingsmeldingen altijd relatief hoog omdat het vroeger donker wordt en het meer opvalt wanneer verlichting niet werkt.

Hoe uw gemeente en de netbeheerder samenwerken, kunt u zien in dit filmpje van Enexis. Bijbehorende website geeft meer informatie vanuit de netbeheerder. U kunt op de site ook recente storingen opzoeken die bij de netbeheerder bekend zijn. De bovengrondse storingen die de gemeente zelf afhandelt, staan niet in het systeem van Enexis maar zichtbaar in het gemeentelijke systeem voor meldingen openbare ruimte

Onderhoud

De gemeente voert onderhoud uit voor een goede kwaliteit en levensduur van de openbare verlichting. De onderhoudswerkzaamheden kunnen bestaan bijvoorbeeld:

  • schoonhouden en schilderen van de mast
  • schoonhouden van het armatuur
  • het vervangen van defecte lampen en overige onderdelen van het armatuur

De gemeente vervangt PLL lampen (conventionele verlichting) in één keer per gebied. Door deze groepsremplace, hoeft de gemeente minder vaak een hoogwerker te sturen voor een vervanging aan één enkele mast. Bij LED verlichting is er geen tussentijdse vervanging van de lichtbron nodig.

De gemeente voert haar beheer en onderhoud uit op basis van het principe van bewust verlichten. Dit betekent dat bij aanleg en vervanging van verlichting, niet wordt uitgegaan van de standaarden en automatismen maar steeds de omgeving wordt meegenomen in de afweging.

De gemeente heeft een vervangingsplan vastgesteld. Uitgangspunt bij het kiezen van armaturen, vermogens en dimregimes is:

  • alleen verlichting (terug)plaatsen waar nodig
  • in principe voldoen aan de ROVL-2011 maar niet meer licht plaatsen dan nodig (verlichtingssterkte) en de gelijkmatighied alleen verhogen waar nodig gezien de investeringskosten
  • bekijken of de situatie op de locatie in kwestie is veranderd waardoor andere keuzes mogelijk zijn. Is er bijvoorbeeld een lichter wegdek aangebracht of zijn alle gevels gerenoveerd met lichter materiaal? Dan kan er misschien minder licht worden geplaatst!
  • het juiste armatuur kiezen waardoor alleen die delen van de openbare ruimte worden verlicht waar dat gewenst is en die niet minimaal zichtbaar zijn van een afstand (bijvoorbeeld dorpsrandzône)

defect mastluikje

Foto: defect mastluikje

Aanpassingsverzoeken

Bij een verzoek tot aanpassing aan de openbare verlichting in uw straat kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente beoordeelt uw verzoek. Kosten voor een eventuele verplaatsing zijn voor rekening van de aanvrager. Wanneer sprake is van een reconstructie van de openbare ruimte worden wensen met betrekking tot het verplaatsen meegenomen in de besluitvorming.