Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Welk beleid legt de gemeente vast in dit beleidsplan? 

H1. Licht in de openbare ruimte    ---    H2. Landelijke regelgeving openbare verlichting     ---     H3. Visie, ambitie en beleid voor openbare verlichting 

                                                                             

 

 

De gemeente Losser heeft dit beeldende beleidsplan opgesteld samen met andere gemeenten in de provincie. Het beleidsplan maakt deel uit van het programma Bewust Verlichten van de Regio Zwolle en van de Regio Twente. De provincie Overijssel draagt bij aan de transitie naar bewuster verlichten in het kader van haar eigen beleidsprogramma ′Gezonde en Veilige Leefomgeving′.