Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Buitengebied


Deze factsheet gaat over de keuze voor al dan niet verlichten langs gemeentelijke wegen buiten de kom (gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen). Meer info over de impact en beleid van diverse lichtbronnen: informatieblad natuur en landschap.

Gemeentelijk beleid Openbare Verlichting

Om bewust te verlichten maakt de gemeente Losser in het buitengebied de volgende beleidskeuzes:

  • De gemeente wil het donkere landschap beschermen, en verstoring voor dieren, lichtvervuiling en onnodig energieverbruik voorkomen.
  • Buiten de bebouwde kom en in natuurgebieden wordt daarom in principe niet verlicht tenzij dit voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is. De gemeente Losser heeft altijd een sober verlichtingsbeleid voor het buitengebied gevoerd.                              
  • De gemeente overweegt verlichting alleen als dit voor de verkeersveiligheid nodig is bij kruisingen en T-splitsingen, scherpe bochten, buurtschappen, en utilitaire fietsroutes zoals school-thuisroutes, uitgaansroutes en routes van en naar sportaccommodaties. 
  • Verlichting op deze locaties wordt uitsluitend overwogen wanneer andere mogelijkheden (zoals vormgeving van de weg en markering) niet voldoende verkeersveiligheid bieden. Eventuele verlichting zal een oriënterend karakter hebben (lantaarnpalen op grotere afstand van elkaar). De lichtbron is, door de juiste armatuurkeuze, zo min mogelijk zichtbaar vanuit het donkere landschap (maximaal een zogenaamd G2 armatuur).
  • Veilig rijden in het donker is mogelijk door goede markering zoals bijgevoegd filmpje van de provincie Overijssel. Losser richt doorgaande wegen in het buitengebied ook op deze wijze in met geen of minimale verlichting waar dit voor verkeers- en sociale veiligheid mogelijk is.
  • In principe plaatst de gemeente in het buitengebied alleen verlichting waar dit voor de verkeers- of sociale veiligheid nodig is of sterk bijdraagt aan het comfort langs fietsroutes die van groot belang zijn voor school-werk-sport-verkeer.
  • De gemeente heeft de voorkeur separaat aan de rijbaan gelegen fietspaden te verlichten in plaats van de rijbaan zelf te verlichten. Langs enkele provinciale wegen heeft de gemeente het fietspad verlicht.

potsweg losser t splitsing losser buitengebied 

Foto links: lijnen kunnen bijdrage aan zichtbaarheid van de berm en het wegverloop

Foto rechts: in principe worden de wegen buiten de kom niet verlicht. T-splitsingen zijn een uitzondering waar (indien nodig) een enkele lantaarnpaal oriëntatie en attentiewaarde biedt voor de weggebruiker 

spoorwegovergang Losser buitengebied maar langs woonwijk losser noord locatie 21 

Foto links: deze verlichting in het buitengebied is geplaatst voor de verkeersveiligheid. 

Foto rechts: de Honingloweg buiten de bebouwde kom is grotendeels onverlicht. Alleen ter hoogte van de woonwijk in Losser Noord is verlichting geplaatst. 

glane randje bebouwde kom 7656

Foto: aan de rand van Glane Beekhoek is de verlichting langs de oude provinciale weg (Glanerbrugstraat) overgenomen door de gemeente. Naast verlichting is te zien dat de middengeleider is gemarkeerd met reflecterende thermopast belijning, en een reflecterend bord en geel zuiltje.