Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Woningen en tuinen


Verlichting bij woningen

De burgers van de gemeente Losser hebben zelf soms ook licht in de buitenruimte, zoals een lamp bij de voor- of achterdeur en tuinverlichting. De gemeente vraagt hen om bewust te verlichten:

  1. verlicht buiten alleen als het echt nodig is
  2. schakel eventuele sfeer- en tuinverlichting ′s nachts uit
  3. gebruik bewegingsmelders, tijdschakelaars of daglichtsensoren
  4. stel buitenlampen goed af zodat ze de grond verlichten in plaats van de lucht
  5. gebruik minder fel licht, met een zo laag mogelijk vermogen en een zachte kleur

appartementencomplex losser

Foto: niet alleen bij individuele huiseigenaren maar ook bij verenigingen van eigenaren en andere beheerders van appartementencomplexen liggen kansen om energie(kosten) te besparen en lichtuitstoot te reduceren.

Jaarlijkse Nacht van de Nacht

Elk jaar zijn er activiteiten in de regio tijdens de Nacht van de Nacht om Bewust Verlichten en de schoonheid van de nacht op de agenda te zetten. Waar mogelijk wordt de aanlichting van kerken en andere gebouwen uitgeschakeld. Vanwege de verkeersveiligheid wordt de openbare verlichting niet uitgeschakeld in de Nacht van de Nacht.

Ieder jaar weer kunnen alle burgers meedoen door:

  • hun eigen verlichting uit te schakelen
  • deel te nemen aan activiteiten die georganiseerd worden (zie www.nachtvandenacht.nl)

zorgcomplex Losser

Foto: het terrein van dit zorgcomplex wordt met bollen verlicht die het licht recht naar boven stralen. Ookal zijn ze niet fel, zorgen ze toch voor relatief veel lichtvervuiling.

Gemeentelijk beleid

De gemeente heeft energiebesparing als speerpunt in haar duurzaamheidsprogramma. Het eigen stroomverbruik voor openbare verlichting maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. 

Veel lichtbronnen kunnen niet direct door burgers maar ook niet door de gemeente worden beïnvloed. Het nieuwe beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte is een startpunt voor de gemeente Losser om een stapje verder te gaan richting andere partijen. Gewoon binnen het werk dat de gemeente al doet, bijvoorbeeld met sportverenigingen, bedrijvenkoepels en woningcorporaties.

horizontale beamer bij woonhuis

Foto: Deze foto (elders in het land) toont dat er kansen liggen voor bewuster verlichten ook bij particulieren.