Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Energiebesparing


Landelijk beleid

In het landelijke ′Energieakkoord voor duurzame groei′ is de wens vastgelegd om oude openbare verlichting versneld te vervangen door energiezuinige verlichting en slim energiemanagement. Het streven is om landelijk gemiddeld:

  • 20% energie te besparen in 2020 (ten opzichte van 2013)
  • 50% energie te besparen in 2030 (ten opzichte van 2013)

Besparing in de gemeente

Het is niet voor iedere gemeente technisch én financieel haalbaar om zo′n grote besparing te realiseren. Wel is het altijd mogelijk om te besparen, want een gemeente gebruikt veel energie. 

Losser gebruikt stroom voor openbare verlichting, rioolgemalen, sporthallen, zwembaden en overige gebouwen. Vooral openbare verlichting is een belangrijke post. De openbare verlichting verbruikt ongeveer evenveel stroom als 180 gemiddelde huishoudens (namelijk 631 MWh per jaar gemiddeld over de jaren 2011-2015). 

aardbol klimaat ijsbeer

Gemeentelijk beleid

De gemeente Losser maakt zich hard voor duurzaamheid in de brede zin zoals beschreven in het Duurzame Energiebeleid (2012). Dit doet zij door samen te werken, partijen bewust te maken en te ondersteunen, met kennis zoals particuliere woningeigenaren en woningcorporaties, bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

De gemeente is zich bewust van de vele energievragers in het gebied zowel commercieel (bedrijvigheid) als particulier (woningen), zowel gebouwgebonden als bijvoorbeeld voor vervoer. Onderdeel van de totaalaanpak is de verbetering van de verlichtingsinstallatie. Eerste stap daarbij is bewustmaking dat verlichting een impact heeft op de portemonnee, op het milieu én op de omgeving.

De gemeente is niet alleen samenwerkingspartner maar koopt ook zelf producten en energie in. De gemeente wil het goede vooorbeeld geven bijvoorbeeld bij inkoop en aanbestedingen. In 2020 wil de gemeentelijke organisatie 14% minder energie verbruiken (ten opzichte van 1990). In 2035 is het streven 45% minder energie te verbruiken (ten opzichte van 1990). 

Hoe bespaart de gemeente energie?

De gemeente vermindert haar eigen energieverbruik voor openbare verlichting door:

  • vooraf kritisch na te denken of er verlichting nodig is op die locatie
  • waar dat mogelijk is lichtpunten niet te vervangen bij het einde van de levensduur
  • waar mogelijk ander bestratingsmateriaal, bebording of belijning toe te passen (meer reflecterend)
  • een laag vermogen te gebruiken (Openbare Verlichting op maat)
  • efficiëntere lichtbronnen te gebruiken waar dit passend is, zoals LED
  • dimmen van de verlichting waar dit kan qua veiligheid
  • toepassen van energiezuinige voorschakelapparatuur

Duurzame Materialen

Gemeente Losser vindt materiaalverbruik een belangrijk aandachtspunt. Bij het beoordelen van de duurzaamheid wordt naar de gehele cyclus gekeken van winning, productie, gebruik, verwijderen en hergebruik van materialen. Het gaat hierbij vooral om armaturen (inclusief de lamp) en om lantaarnpalen.

Straatlantaarns op zonneenergie

Het is goed mogelijk om lantaarnpalen te plaatsen met lampen op zonneenergie. Dit is een mooie oplossing op plaatsen waar geen elektriciteit aanwezig is, zoals in het buitengebied, recreatieterreinen, parkeerplaatsen, fietsstallingen, bushaltes etc. Deze duurzame techniek biedt dimbare verlichting op groene stroom zonder een nieuwe electriciteitskabel aan te leggen. 

zonnemast overdag foto van mijn energiefabriek zonnemast nacht foto van mijn energiefabriek

Foto: Straatlantaarns op zonneenergie worden steeds verder doorontwikkeld qua techniek en vormgeving. (Foto: Mijn Energiefabriek)