Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Reclame


Landelijke trend

Reclame is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Steeds vaker wordt verlichting gebruikt om reclame of het bedrijfspand extra te laten opvallen. Bedrijven willen niet voor elkaar onderdoen en kiezen daarom voor steeds meer en feller verlichte reclames en decoraties. 

Voorheen werden lampen gebruikt om borden of posters aan te lichten. Nu zijn er meestal lichtbakken waarbij het licht van binnenuit naar buiten straalt. Door de komst van nieuwe technieken zoals LED zijn er steeds meer lichtkleuren en worden soms bewegende beelden of soms knipperend licht toegepast.

Op zichtlocaties, zoals langs provinciale - en rijkswegen, is vaak meer lichtreclame, die bovendien de hele nacht brandt. Deze verlichting kan storend zijn voor de weggebruikers. Een trend is dat bedrijven juist de naamgeving en gebouwcontour opvallend uitlichten tegen de totale gevel die donker wordt gelaten.

bescheiden reclame in Losser reclame de pol, losser 

Foto′s: Ieder bedrijf kiest voor de eigen wijze van reclame. Sommige verlichten hun naambord (links met verlichte letters, rechts wordt de bedrijfsnaam met een stuk gevel aangelicht).

Gemeentelijk beleid en regelgeving

De gemeente wil overmatige lichtreclame voorkomen en waar nodig aanpakken. De Nota Reclame- en bewegwijzeringsbeleid gemeente Losser (2015) bepaalt op het gebied van reclame & verlichting de volgende zaken voor nieuwe of te wijzigen reclameobjecten:

 • geen knipperende lichtreclameobjecten toegestaan
 • groengebieden: geen reclameobjecten toegestaan
 • woonwijken en bedrijventerreinen: vaak welstandsvrij en daarom geen regels voor permanente reclame vanuit welstand gezien

Voor niet-welstandsvrije gebieden geldt voor permanente reclame in de volgende bestemmingscategorieën:

 • categorie ′bedrijf, winkel, horeca’ in binnen- en buitengebied:
  • lichtreclame toegestaan evenwijdig aan en haaks op de voorgevel (maar als evenwijdig dan alleen in boxletters)
  • vrijstaande objecten mogen passend aangelicht worden maar lichtreclame is niet toegestaan
 • categorie ′wonen′:
  • geen lichtreclame toegestaan; aanlichting mag alleen bij een reclameobject evenwijdig aan de voorgevel
 • categorie ′bedrijventerreinen′:
  • haaks op de voorgevel is lichtreclame toegestaan. Evenwijdig aan de voorgevel mag alleen passende aanlichting en/of lichtreclame bij de toegang tot het bedrijf
  • voor vrijstaande objecten is lichtreclame toegestaan
 • buitengebied, categorie ′agrarisch′:
  • geen lichtreclame toegestaan; aanlichting mag alleen bij een reclameobject evenwijdig aan de voorgevel;
  • vrijstaande reclameobjecten mogen passend worden aangelicht 

Voor tijdelijke reclame-uitingen geldt dat lichtreclames niet zijn toegestaan en aanlichting zeer beperkt is toegestaan. 

centrum 7343 reclame marktplein losser

Foto′s: reclameverlichting kan bepalend zijn voor het straatbeeld, openbare verlichting valt dan niet erg op. 

Wat doet de gemeente bij excessieve reclameverlichting?

Bij hinderlijke verlichting, licht/landschapsvervuiling of anderzins excessieve verlichting in relatie tot de omgeving gaat de gemeente met het betreffende bedrijf in gesprek. Wanneer dit niet het gewenste resultaat heeft, kan de gemeente ervoor kiezen om voor dit bedrijf een maatwerkvoorschrift met technische aanpassingen op te stellen. De gemeente benut hiervoor de eigen reclamenota, waar nodig aangevuld met de richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) ter voorkoming van lichthinder.

reclamezuil 

Foto: Platform Lichthinder. Reclamezuilen zoals deze zijn in onze gemeente niet toegestaan. Andere vormen van reclame zijn wel bespreekbaar. Voorwaarden daarbij kunnen zijn: minder lichtuitstoot en dimmen in de nachtelijke uren.

Reclames in bushokjes en aan lantaarnpalen

De gemeentelijke organisatie is verantwoordelijk voor de verlichte reclames in bushokjes (ABRIs). Hiervoor werkt zij samen met een marktpartij. De lampen zijn energiezuinig. Het streven is om minder sterke lampen te plaatsen en ze uit te schakelen nadat de laatste bus is geweest. 

bushokje overdinkel 

Foto: Bushokjes worden door een commerciële partij geëxploiteerd. Wellicht is het mogelijk om energiezuiniger lampen toe te passen of kunnen ze worden uitgeschakeld nadat de laatste bus is geweest. (Overdinkel)