Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Fietspaden


Fietspaden & veiligheid

Sommige fietspaden zijn verlicht, andere niet. Bij de keuze voor het verlichten van fietspaden spelen twee zaken:

 1. verkeersveiligheid en rijcomfort
 2. het gevoel van veiligheid (sociale veiligheid) en overzicht

De verkeersveiligheid geldt met name als er in beide richtingen op het pad gefietst mag worden, bij fietstunnels en andere gevaarlijke situaties zoals kruisingen.

Bij sociale veiligheid is het aspect van sociale controle van belang. Licht geeft een gevoel van veiligheid en geeft zicht als er iets aan de hand is. Voor daadwerkelijke veiligheid is echter ook sociale controle dus de aanwezigheid van andere weggebruikers nodig. Het is daarom raadzaam om fietsers (als het donker is) te stimuleren om van dezelfde route gebruik te maken.

fietspad vrijliggend De Lutte naar Oldenzaal locatie 60 

Foto: Dit vrijliggende fietspad van de Lutte naar Oldenzaal loopt langs de provinciale weg en is verlicht vanwege het uitgaansverkeer en woon-werk-schoolverkeer. De provinciale weg is alleen verlicht bij kruisingen en middengeleiders en binnen de bebouwde kom. 

Gemeentelijk beleid binnen de bebouwde kom

Ook als het gaat om fietspaden kiest de gemeente Losser voor bewust verlichten. 

 • Binnen de bebouwde kom zijn de fietspaden in principe verlicht.
 • In parken worden fietspaden (en voetpaden) alleen verlicht als ze deel uitmaken van een doorgaande route. De gemeente doet dit om schijnveiligheid te voorkomen. 
 • Indien mogelijk worden fietspaden meeverlicht met de hoofdrijbaan, zodat er geen extra lantaarnpalen nodig zijn.
 • Bij nieuwe fietspaden wordt gekozen voor moderne armaturen waarbij het licht goed op het wegdek is gericht en de lichtvervuiling minimaal is. 
 • Bij wijze van proef worden innovatieve technieken ingezet zoals dynamische verlichting (fietspad wordt alleen verlicht als er iemand langsfietst. In 2016 wordt dit toegepast in de Windheimerstraat in de Lutte (illustratief filmpje van leverancier).

fietspad door De Saller overdag fietspad de saller na vernieuwing

Foto links: Vóór 2015 werd dit doorgaande fietspad met rondstralers verlicht.

Foto rechts: Sinds 2015 richten nieuwe LED armaturen het licht goed naar beneden. (De Saller, Losser)

fietspad de saller vanaf zuidzijde overdag losser de saller fietspad vanaf zuid

Foto′s: hetzelfde doorgaande fietspad als hierboven vanaf de zuidzijde. Beide foto′s tonen de nieuwe situatie na vervanging.

sox en fietsstrook losser kerkevealdplein denekamperdijk losser

Foto′s: het achterliggende oranje licht toont weinig contrasten. De witte belijning en zwartwitte markeerpaaltjes maken de fietsstrook goed zichtbaar met behulp van het witte licht van de rotonde (Denekamperdijk/Kerkevealdplein Losser)

Gemeentelijk beleid voor fietspaden en -routes buiten de bebouwde kom

Er zijn 3 soorten fietspaden en fietsroutes buiten de bebouwde kom:

 1. Recreatieve fietspaden. Deze worden niet verlicht. Ze worden vooral overdag en tijdens de zomermaanden gebruikt en er is geen sprake van sociale controle in de avond en nacht. Ook liggen ze vaak in een gebied dat de gemeente graag donker wil houden zoals in bos- en natuurgebieden.
 2. Veelgebruikte fietsroutes over agrarische wegen en separate fietsroutes worden in principe verlicht met oriënterende verlichting.
 3. Utilitaire fietspaden worden uitsluitend verlicht wanneer er sprake is van een belangrijke school/thuisroute of een route van en naar een sportvoorziening. De lantaarnpalen staan ter oriëntatie op wat grotere afstand van elkaar zodat het verloop van het fietspad te zien is. 

Bij utilitaire fietspaden hangt de keuze voor het wel of niet verlichten af van bijvoorbeeld:

 1. De functie van het fietspad (zoals een school-, thuis- of uitgaansroute)
 2. De ligging van het fietspad (direct langs de hoofdrijbaan of vrijliggend)
 3. Of de hoofdrijbaan op die plek verlicht is
 4. Of je op het fietspad in één richting mag fietsen of vanuit beide richtingen

oldenzaalsestraat fietspad fietspad afzonderlijk verlicht

Foto links: Dit fietspad langs de Oldenzaalsestraat is door de gemeente verlicht voor de sociale veiligheid van woon/werk/school/uitgaansverkeer van en naar Oldenzaal.

Foto rechts: Wanneer verlichting voor de hoofdrijbaan niet nodig is, kan het fietspad afzonderlijk verlicht worden. (Gronausestraat ten zuiden van Industrieterrein De Pol)

fietstunnel beuningen noord 

Foto: Omdat deze fietstunnel in een natuurgebied ligt, branden de lantaarnpalen in sterk gedimde toestand. Alleen als er mensen worden gedetecteerd, gaat de verlichting op volle sterkte branden. In de tunnel zelf blijft het licht wel aan. (Borgbosweg, Beuningen)