Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Hoofdstructuur


De hoofdstructuur van bestaat uit de hoofdroutes. Dit zijn overwegend wegen binnen de kom (waar 50 km/uur mag worden gereden) en hoofdaders die de verschillende kernen met elkaar verbinden. Hierbij staat de vervoerfunctie voorop. De wegen worden gebiedsontsluitingswegen genoemd. Deze factsheet gaat over de hoofdwegen binnen de bebouwde kom. Klik hier voor wegen in het buitengebied

Gemeentelijk beleid

De gemeente kiest ook op doorgaande wegen voor een voldoende verlichtingsniveau, niet hoger dan nodig is. Hiermee geeft de gemeente invulling aan Bewust Verlichten: verlichten op maat, passend bij de situatie, en rekening houdend met energieverbruik en lichtvervuiling

rondweg in westen van losser

Foto: Langs deze rondweg in het westen van Losser is het fietspad meeverlicht met de bescheiden hoofdrijbaanverlichting. 

lutterstraat De Lutte lutterstraat overdag  

Foto′s: links de oude situatie, rechts (overdag) de nieuwe situatie sinds 2016. Er zijn zoveel mogelijk werkzaamheden tegelijkertijd gedaan zoals verlichting en riolering. (Lutterstraat richting De Lutte)

havezaathsingel losser overdag havezaathsingel losser

Foto′s: Dit wegvak is vergelijkbaar aan de bovenstaande Lutterstraat ingericht met dimbare LED verlichting conform de ROVL. De contrasten zijn helder door het witte licht en de markering (Havezatensingel in Losser)

Hoeveel licht

In principe kiest de gemeente bij nieuwe aanleg en reconstructie voor een verlichtingssterkte gelijk aan de landelijke adviesrichtlijn. Op wegvakken waar dit kan qua verkeersveiligheid, wordt verlichting teruggedimd in de nachtelijke uren. 

overdinkel hoofdstraat

Foto: Langs invalwegen plaatst de gemeente speciaal gevormde lantaarnpalen. De LED verlichting geeft gelijkmatige, witte verlichting gericht op het lichtere wegdek. Achteraan is de oude oranje ‘strooi’verlichting nog zichtbaar. Deze verlichting wordt in de late avond gedimd. (Hoofdstraat Overdinkel)

Hoe gelijkmatig

Niet alleen de verlichtingssterkte is van belang. Ook de gelijkmatigheid van verlichting bepaalt de verkeersveiligheid en het straatbeeld. De gelijkmatigheid is de mate waarin het licht egaal verspreid is over het wegdek. De gemeente streeft naar een gelijkmatige verlichting volgens de landelijke adviesrichtlijn op momenten dat lantaarnpalen worden geplaatst of verplaatst. In de uren dat verlichting wordt gedimd, blijft de gelijkmatige spreiding gelijk.

Oldenzaalsestraat 

Foto: Langs de Oldenzaalsestraat is de hoofdrijbaan door de provincie verlicht. De verlichtingssterkte en de gelijkmatigheid zijn laag. De gemeente verlicht het fietspad voor werk/schooluitgaansverkeer van en naar Oldenzaal.

Rotondes

Op rotondes kiest de gemeente voor een hoge gelijkmatigheid. Rotondes zijn door de verlichting en infrastructurele maatregelen (reflecterende belijning bijvoorbeeld) van een afstand goed zichtbaar wat ten goede komt aan de verkeersveiligheid

rotonde oude verlichting Losser locatie 50 Kerkevealdplein Losser rotonde kerkevealdplein losser overdag 

Foto links: conventionele verlichting (Oldenzaalsestraat/ Enschedestraat/ Gronausestraat, Losser)

Foto′s midden en rechts: moderne energiezuinige verlichting (Kerkevealdplein, Losser)