Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Gelijkmatigheid


Gelijkmatigheid betekent in de verlichtingswereld: de mate waarin het licht egaal verspreid wordt over de weg of een plein. Bij een hoge gelijkmatigheid zijn er geen lichtere en donkere plekken op het wegdek. Om dit te bereiken moeten:

 • de lantaarnpalen dicht genoeg bij elkaar staan
 • en/of armaturen worden gekozen die het licht breed of zelfs rondom verspreiden

Moderne armaturen bieden door goede spiegels meer mogelijkheden, bijvoorbeeld om het licht heel breed op het wegdek te verspreiden. Daardoor is het gemakkelijker om gelijkmatigheid te bereiken, ook met lagere lantaarnpalen en grotere afstanden ertussen. Wanneer de gemeente gaat dimmen, blijft de gelijkmatigheid gelijk. Alleen de verlichtingssterkte neemt dan af.

hoge gelijkmatigheid losser Lijsterbesstraat

Foto: zeer hoge gelijkmatigheid (Lijsterbesstraat, Losser)

Gemeentelijk beleid

De gemeente Losser benut lichttechnische berekeningen om de gelijkmatigheid te bepalen en streeft naar de landelijke richtlijn. Locaties waar een hoge gelijkmatigheid extra van belang is:

 • drukke gebiedsontsluitingswegen (vanwege de verkeersveiligheid)
 • verblijfsgebieden zoals centrumgebied en woonwijk (vanwege de beleving)

Binnen de bebouwde kom:

 • streeft de gemeente een gelijkmatigheid conform de landelijke richtlijn (ROVL) na
 • voldoet oudere verlichting soms niet aan de ROVL qua gelijkmatigheid, als de lantaarnpalen verder uit elkaar staan
 • als lantaarnpalen worden vervangen, dan worden ze bij voorkeur op dezelfde plek teruggezet om extra kosten te voorkomen. De gelijkmatigheid blijft ongewijzigd
 • als een gebied grootschalig wordt gerenoveerd dan kunnen lantaarnpalen op een andere plaats worden gezet om een betere gelijkmatigheid te bereiken

ongelijkmatige verlichting 7671

Foto: De landelijke adviesrichtlijn wordt hier niet gehaald qua gelijkmatigheid. (Dr.Staringstraat, Losser) 

Buiten de bebouwde kom:

 • kiest de gemeente niet voor een hoge gelijkmatigheid, maar:
 • verlicht de gemeente zo min mogelijk en dan alleen ten behoeve van de verkeersveiligheid
 • eerst wordt gekeken of andere maatregelen zoals markering voldoende oplossing biedt dit is conform de landelijke adviesrichtlijn ROVL-2011
 • àls er wordt verlicht, kiest de gemeente meestal voor oriënterende en niet voor gelijkmatige verlichting
 • ook bij nieuwe (ruimtelijke en infrastructurele) ontwikkelingen, zoals de aanleg van nieuwe fietspaden
 • een sobere verlichting blijkt meestal voldoende

sportlaan Losser

Foto: Er zijn zwarte vlekken te zien op het wegdek ondanks dat er veel masten om en om links en rechts van de weg staan. Bij vervanging gaat de voorkeur uit naar een armatuur dat het licht meer over de lengte van het wegdek verspreidt. (Sportlaan, Losser)