Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Paardenbakken


Ook in de gemeente Losser hebben steeds meer mensen paardrijden als hobby. Dit is overdag te zien maar ook in de avonduren. Dan zijn de verlichte paardenbakken goed zichtbaar in het open landschap. Het aantal uren dat het licht brandt, is bij een particuliere paardenbak vaak niet groot. Bij een grotere manege kan dit oplopen tot hele avonden.

Eigenaren van paardenbakken kunnen hun steentje bijdragen door direct na het paardrijden de lampen uit te schakelen. Ook kunnen ze kiezen voor lampen die:

  • goed gericht zijn op de bak, zodat deze zo min mogelijk licht ernaast uitstralen
  • het juiste vermogen hebben, dus niet meer licht geven dan nodig

paardenbak dalfsen

Foto: een verlichte paardenbak in een gemeente elders in de provincie.

Gemeentelijk beleid

Het houden van paarden en de inrichting van paardenbakken daarbij, kan afbreuk doen aan het landschap, onder andere vanwege verlichting. Paardenbakken moeten daarom goed ingepast zijn in het landschap.

Het Bestemmingsplan Buitengebied (2013) geeft aan dat er mogelijkheden zijn voor paardenbakken in agrarisch cultuurgebied onder bepaalde voorwaarden. In relatie tot verlichting staat een maximale lichtmasthoogte van 4 meter genoemd. In algemene zin moet worden aangetoond dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan landschappelijke en andere waarden. 

manege losser  paardenbak lemelerveld dalfsen

Foto′s: maneges en particuliere paardenbakeigenaren kunnen de impact op het omringende landschap verminderen door licht goed te richten en tijdig uit te schakelen wanneer de bak niet in gebruik is. (voorbeelden uit andere gemeenten)