Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Aanlichting bezienswaardigheden


Waarom aanlichten?

In de gemeente Losser worden diverse gebouwen en kunstwerken aangelicht. Hierdoor:

  • is ons cultuurschoon ook ’s nachts zichtbaar
  • zijn er herkenbare oriëntatiepunten 
  • is de leefomgeving sfeervoller

Dit is positief voor de beleving van bewoners en bezoekers en kan een positief effect hebben op locale economie via recreatie en toerisme.

Joods Monument Losser

Foto: In Losser verlicht de gemeente het Joods Monument met een spot. 

De Oude Toren, Losser

Foto: De gemeente licht de Oude Toren in Losser aan.

Kerken

aangelichte kerk Losser tegenover gemeentehuis 

Foto: deze kerk tegenover het gemeentehuis wordt aangelicht door de kerkelijke organisatie. (Losser)

rk kerk overdinkel gemeente Losser

Foto: Deze kerk wordt van onder naar boven verlicht door een enkele lamp. Om 22 uur wordt deze uitgeschakeld. (Hoofdstraat, Overdinkel)

Overige gebouwen

 aangelichte school Plechelmusstraat 9 De Lutte

Foto: Deze school in de Lutte wordt gedurende de avond aangelicht.

Gemeentelijk beleid aanlichten van monumenten en kunstwerken

De gemeente licht op dit moment alleen het Joods monument en de toren in Losser aan. Op het moment van vervanging onderzoekt de gemeente of er verbeteringen mogelijk zijn voor bewustere aanlichting in de zin van tijdig uitschakelen, dimmen en energiezuiniger verlichting zoals LED. 

Bewust Aanlichten - hoe?

De gemeente vraagt ook andere partijen die aanlichten, om dit bewust te doen!

Enkele tips om energie te besparen en onnodige lichtvervuiling te voorkomen:

  • schakel de aanlichting om middernacht uit, er zijn dan weinig mensen meer op straat die genieten van de aanlichting
  • schaf energiezuinige lampen aan
  • de lampen goed richten: vaak worden onbedoeld andere gevels, bomen of de hemel meeverlicht
  • probeer zoveel mogelijk van bovenaf te verlichten in plaats van onderaf
  • verlicht subtieler: soms is het mooier om alleen specifieke elementen van het gebouw of kunstwerk te verlichten zodat die er extra uitspringen
  • pas de felheid en lichtkleur aan aan de omgeving. Ook de kleur van het te verlichten object is van belang. Een witte gevel heeft beduidend minder aanlichting nodig.

Partijen die aanlichten, kunnen hier ook met de gemeente over spreken. De gemeente benut de tips uit de ′Richtlijn ter voorkoming van lichthinder′ van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV).